Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/dd_blikomobile_107/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Kilka słów o szkoleniach medycznych


Użyteczne Szkolenia Medyczne (USM) to firma organizująca kursy, szkolenia i warsztaty medyczne.  Naszym zadaniem jest stworzenie możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie teorii oraz praktyki różnym grupom zawodowym, a w szczególności fizjoterapeutom oraz lekarzom. Prowadzimy szkolenia medyczne na terenie całego kraju. Skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu diagnostyki obrazowej kręgosłupa oraz kończyn, diagnostyce funkcjonalnej narządu ruchu, ale także na diagnostyce zespołów bólowych kręgosłupa i ich leczeniu. 

Ponadto posiadamy akredytację Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL) w zakresie prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pod nr: 63-000093-001-0001

Akr002_m.jpgAkr001_m.jpg

Tematy prowadzonych szkoleń:

- Diagnostyka Obrazowa Kręgosłupa dla Fizjoterapeutów - moduł podstawowy.

- Diagnostyka Obrazowa Kręgosłupa dla Fizjoterapeutów - moduł zaawansowany.

- Rentgenodiagnostyka Kończyny Górnej i Dolnej dla Fizjoterapeutów.

- Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa szyjnego.

- Zastosowanie mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa.

 

dr n. med. Kamil Koszela - główny wykładowca, kierownik naukowy szkoleń

 • Lekarz specjalizujący się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w szczególności w neuroortopedii;
 • Pracownik naukowy - Adiunkt Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie;
 • Współpracuje naukowo z Kliniką Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Nauczyciel akademickim w Warszawskiej Akademii Medycznej (dawniej Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie).
 • Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej przy UM w Łodzi.
 • Instruktor sztuk walki. Prowadzi Szkołę Dalekowschodnich Sztuk Walki Aikido w Łodzi (posiadacz stopnia mistrzowskiego 4 dan Aikido).
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Prelegent podczas I, II, III, IV oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej.
 • Ponadto swoje doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. pracując w Oddziale Neurochirurgii oraz SOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
 • Recenzent prac naukowych w Mulidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI, Szwajcaria).
 • Guest Editor Wydania Specjalnego w International Journal of Environmental Research and Public Health "Spinal and Musculoskeletal Disorders: Prevention, Diagnosis and Treatment" (MDPI, Szwajcaria).

Prelegent podczas konferencji naukowych (autor i współautor wystąpień):

 • Leczenie operacyjne kręgosłupa - kiedy podjąć decyzję? 2023
 • Zespoły bólowe-przeciążeniowe w reumatologii - rola ortopedy, 2023
 • Kolagenoterapia iniekcyjna w patologiach narządu ruchu - co nowego ? 2023
 • Mezoterapia kręgosłupa - innowacyjna forma terapii, 2022.
 • Zespół bólowy przeciążeniowy w zakresie narządu ruchu – diagnostyka, 2022.
 • Kolagenoterapia iniekcyjna jako alternatywa w patologiach narządu ruchu, 2022.
 • Zastosowanie mezoterapii kręgosłupa w przebiegu zespołu bólowego, 2022.
 • Ból kręgosłupa w SOR - spojrzenie ortopedy i lekarza medycyny ratunkowej, 2022.
 • GTPS - pierwotny czy wtórny?, 2022.
 • Bóle głowy - czy zawsze pochodzenia OUN?, 2022.
 • Świadomość pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym schorzeń narządu ruchu, 2022.
 • Ogólne zasady leczenia chorób układu ruchu (w tym kręgosłupa), 2021.
 • Zmiana planu operacyjnego u pacjenta z brakiem możliwości korekcji balansu strzałkowego kręgosłupa z zastosowaniem klatek międzytrzonowych, 2021.
 • Czy rwą kulszowa jest rwą?, 2021.
 • Szyja smartfonowa - diagnostyka oraz leczenie - wyzwanie XXI wieku, 2021.
 • Co zamiast operacji? Mezoterapia jako alternatywa dla operacyjnego leczenia zespołu bólowego kręgosłupa, 2021.
 • Sterydoterapia a kolagenoterapia w schorzeniach ortopedycznych, 2020.
 • Urazy kręgosłupa szyjnego - diagnostyka ona leczenie w SOR, 2020.
 • Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się, 2020.
 • Ocena częstości występowania zespołu szyjno-głowowego u osób wykonujących zawód fryzjera, 2020.
 • Zastosowanie mezoterapii w leczeniu zespołu szyjno-głowowego - opis przypadku, 2020.
 • Kolagenowa mezoterapia kręgosłupa jako etap w terapii ostrego i przewlekłego zespołu bólowego - ocena bezpieczeństwo, 2020.
 • Sposób i metody terapii przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa- zespół WAD. Łódź, 2019.
 • Problemy w diagnostyce przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa szyjnego - zespół whiplash. Łódź, 2019. 
 • Diagnostyka obrazowa urazów kręgosłupa szyjnego (RT, TK, MR, USG). Łódź 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa. Łódź, 2019.
 • Mezoterapia kręgosłupa jako nieinwazyjna metoda leczenia zespołów bólowych. Lublin, 2019.
 • Diagnostyka oraz farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenie zespołu bólowego kręgosłupa w praktyce lekarza POZ. Łódź, 2019.
 • Wpływ palenia tytoniu na poziom natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii. Łódź, 2019.
 • Mezoterapia kręgosłupa jako małoinwazyjne narzędzie terapii zespołu bólowego kręgosłupa. Łódź, 2019.
 • Communicatio medica - różnice w sposobie porozumiewania się personelu medycznego oraz pacjentów. Łódź, 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa - nowe narzędzie dla neurologa. Kraków, 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa. Wrocław, 2019.
 • Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce lekarza POZ. Wrocław, 2019.
 • Zastosowanie mezoterapii w kompleksowym leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa. Międzywodzie, 2018.
 • The impact of rehabilitation on the pain intensity level in patients with failed back surgery syndrome (FBSS). Paryż, 2018.
 • The assessment of the impact of rehabilitation on the pain intensity level in patients with herniated nucleus pulposus of the intervertebral disc. Paryż, 2018.
 • Problemy w diagnostyce i terapii przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa. Zespół whiplash, część I. Diagnostyka. Łódź, 2018.
 • Problemy w diagnostyce i terapii przyspieszeniowo-opóźnieniowego urazu kręgosłupa. Zespół whiplash, część II. Sposoby i metody terapii. Łódź, 2018.
 • Wpływ nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy typu 2 na poziom natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa spowodowanych dyskopatią. Łódź, 2018.
 • Wpływ ergonomii stanowiska pracy na częstotliwość występowania zespołów bólowych kręgosłupa - doniesienia wstępne. Łódź, 2018.
 • Poziom zrozumienia języka medycznego w procesie rehabilitacji. Łódź, 2018.
 • Wpływ palenia tytoniu a dolegliwości bólowe kręgosłupa. Sejm RP - Warszawa, 2018.
 • Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Rzeszowie 13-14.10.2017, ref. pt. Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym. Rzeszów, 2017.
 • Kongres Balneologiczny w Szczawnicy 14-17.09.2017; ref. pt. Analiza retrospektywna wyników leczenia zespołu bólowego kręgosłupa metodą zachowawczą i zabiegową. Szczawnica, 2017.
 • 6th International Conference "Dialogue of Languages and Cultures" Innovations, Accomplishments, Projects; ref. pt. Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego. Warsaw, 2017.
 • Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność; ref. pt. Wpływ języka łacińskiego na tworzenie hiszpańskiej terminologii medycznej. Łódź, 2017.
 • Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem; ref. pt. Vita non solum medicamento, sed etiam scalpello subiecta est – analiza uwarunkowań kulturowo-językowych mających wpływ na przyjmowanie idei panaceum. Chirurgia jako alternatywa dla uniwersalnych medykamentów. Bydgoszcz, 2015.
 • Antyczne korzenie Europy; ref. pt. Antyczne podstawy współczesnej chirurgii. Łódź, 2015.
  Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja STN Juvenes pro medicina; ref. pt. Retrospective analysis of surgical treatment of traumatic hematoma in the Department of Neurosurgery, Regional Hospital in Konin in 2012. Łódź, 2012.
 • Ogólnopolska i Międzynarodowa Konferencja STN Juvenes pro medicina; ref. pt. Bevacizumab (Avastin), an anti-VEGF monoclonal antibody, for the treatment of recurrent glioblastoma multiforme (GBM). Łódź, 2011.

Autor książek: 

 • Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa w praktyce lekarza POZ. Nowe spojrzenie. PZWL, 2022. Cz. I Sprawdź
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów w praktyce lekarza POZ. Nowe spojrzenie. PZWL, 2022. Cz. II Sprawdź
 • Zespół bólowy kręgosłupa wyzwaniem XXI wieku. Medical Tribune. 2023. Sprawdź

Autor i współautor następujących publikacji naukowych: 

 • Analgesic Effectiveness of Physical Therapy Combining the Use of Electromagnetic Fields with Light Radiation Emitted by LEDs along with the Use of Topical Herbal Ointment in Patients with Gonarthrosis. IJERPH, 2023.
 • Ultrasound-guided blocks for spine surgery: part 1 – cervix. IJERPH, 2023.
 • Age and Sex in Back Pain Intensity—Retrospective Study of Conservatory vs. Surgical Discopathy Treatment. Life, 2022.
 • Retrospective Analysis of FED Method Treatment Results in 11–17-Year-Old Children with Idiopathic Scoliosis. Children, 2022.
 • Zespół bólowy stawu kolanowego w praktyce lekarza POZ, 2022. 
 • Chronic exposure low frequency magnetic fields (magnetotherapy and magnetic stimulation) influence serum serotonin concentrations in patients with low back pain. IJERPH, 2022.
 • Neuralgia międzyżebrowa – problem kardiologiczny? Ortopedyczny? Fizjoterapeutyczny?, 2022
 • Zespół bólowy kręgosłupa – współpraca neurologa i ortopedy, 2022
 • Dyskopatia – czy zawsze przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa?, 2022
 • Analysis of Posture Parameters in Patients with Idiopathic Scoliosis with the Use of 3D Ultrasound Diagnostics—Preliminary Results. IJERPH, 2022.
 • Rozdział "Diagnostyka USG kręgosłupa" w Nowoczesna diagnostyka skolioz. PZWL, 2022
 • Effectiveness of the FED Method in the Treatment of Idiopathic Scoliosis of Girls Aged 11–15 Years. IJERPH, 2021.
 • Entezopatia guzka większego kości ramiennej - współpraca lekarza i fizjoterapeuty, 2021.
 • Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce lekarza POZ, 2021.
 • Rozdział "Kolagenoterapia iniekcyjna - nowoczesna forma terapii" w Nowoczesne leczenie zwyrodnienia stawów. PZWL, 2021.
 • Czy rwa kulszowa jest rwą ?, 2021.
 • Szyja smartfonowa - diagnostyka oraz leczenie - wyzwanie XXI w., 2021.
 • Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty, 2021.
 • Iniekcyjna kolagenoterapia w chorzeniach narządu ruchu, 2021.
 • Ultrasonografia jako nowoczesna diagnostyka kręgosłupa, 2021.
 • Mezoterapia kręgosłupa jako etap kompleksowej terapii zespołu bólowego, 2021.
 • Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa, 2021.
 • Postępowanie terapeutyczne po urazach o charakterze stłuczenia i skręcenia, 2020.
 • The effect of smoking on back pain intensity in rehabilitated patients treated conservatively and surgically for discopathy, 2020.
 • Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego, 2020.
 • Ocena skuteczności kompleksowej neurorehabilitacji u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu, Wiadomości Lekarskie, 2018.
 • The ancient Egyptian sources of neurosurgery, Transylvanian Review Journal, 2018.
 • Preliminary report on the patient motivation and adherence to exercise recommendations—The importance of medical communication in the rehabilitation process during and after hospitalization, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2018.
 • Preliminary report on the medical language as a factor supporting or hindering the rehabilitation process of hospitalized patients, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2018. 
 • Zespół bólowy kręgosłupa jako choroba cywilizacyjna, Pediatria & Medycyna Rodzinna, 2017
 • Ocena wpływu rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z przepukliną jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, Polish Medical Journal, 2017.
 • Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym, Polish Medical Journal, 2017.
 • Łacina w (u)życiu codziennym.cz. 1. Terminologia medyczna", Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2016.
 • Trichobezoar jako rzadka przyczyna niedrożności jelita cienkiego u dzieci, Standardy Medyczne Chirurgia, 2016.
 • Vita non solum medicamento, sed etiam scalpello subiecta est – analiza uwarunkowań kulturowo-językowych mających wpływ na przyjmowanie idei panaceum. Chirurgia jako alternatywa dla uniwersalnych medykamentów, 2015.
 • EYLEATM (VEGF-Trap-Eye) – nowy lek typu „anty-VEGF”: zastosowania terapeutyczne i znaczenie dla dylematu: Avastin-Lucentis, Magazyn Lekarza Okulisty, 2011.